Inicjatywy / Dokonania


Inicjator i współzałożyciel KSIO

Pewną konsekwencją poglądu obywatelskiej potrzeby „Porozumienia …dla Mazur” powstał pomysł by zacząc pewne inicjatywy integrowania społecznego w obszarze powiatu kętrzyńskiego. By to zacząc instytucjonalnie materializować, zainicjował utworzenie Kętrzyńskiego Towarzysta Inicjatyw Obywatelskich. Jak intencje tej inicjatywy określają założyciele na stronie www.ksio.mazury.pl

„…Jesteśmy w społeczeństwem drugiego 10-cioleciu XXI wieku. Żyjemy średnio znacznie dłużej i mimo wielu codziennych niedostatków (czasami również w obliczu krzywdy społecznej oraz niesprawiedliwości) jednak na wyższym poziomie cywilizacji społeczno - technicznej.

Mimo takiej oceny, niestety zauważa się wiele objawów znieczulicy społeczno - obywatelskiej. Niewątpliwie w słusznym zatroskaniu o swój i rodziny byt, stajemy się mniej aktywni w sprawach najbliższego otoczenia publicznego, wsi, swojego bloku mieszkalnego, osiedla, miasta, regionu czy kraju. Niestety coraz częściej zapatrzeni w swój byt, w sprawach obywatelskich żyjemy nie z sobą, nie z innymi a obok siebie z pewnym dystansem do najbliższego otoczenia.

Zakładając Kętrzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich chcemy być potrzebni dla oczekiwanych przemian społecznych i rozwojowych naszych rodzinnych stron - Ziemi Kętrzyńskiej. W naszej misji publicznej chcemy być wrażliwi i rozumni w codziennym działaniu.

A jak tą naszą misję precyzujemy w deklaracji członkowskiej KSIO?

 • Działalność na rzecz integracji wspólnot samorządowych powiatu kętrzyńskiego.
 • Rozwijanie świadomości samorządowej i obywatelskiej.
 • Wspieranie rozwoju demokracji lokalnej.
 • Podejmowanie inicjatyw społecznych i edukacyjnych.
 • Upowszechnianie i ochrona wolności, swobód obywatelskich i praw człowieka.
 • Działania na rzecz współdziałania gmin powiatu kętrzyńskiego.
 • Podejmowanie stanowisk i wyrażanie opinii w sprawach ważnych dla życia społeczno–obywatelskiego gmin powiatu kętrzyńskiego.
 • Tworzenie warunków do obywatelskiego integrowania mieszkańców Miasta Kętrzyn na rzecz rozwoju miasta i na rzecz wspólnoty mieszkańców,

Prezentując nasze ( czyli KSIO) zamierzenia, niniejszym zapraszamy wszystkich do konstruktywnej współpracy a szczególnie liczymy na inne już istniejącą stowarzyszenia jak i środowiska dotychczas niezorganizowane. Przecież razem zintegrowani możemy dokonać więcej i skuteczniej! Liczymy więc na Państwa zrozumienie założycielskich inspiracji utworzenia KSIO, akceptację naszych zamierzeń oraz gotowość osobiście aktywnego włączenia się do obywatelskich przemian, ważnych i potrzebnych społeczeństwu Ziemi Kętrzyńskiej…”

Więcej informacji o osobistej aktywności na rzecz KSIO można uzyskać zaglądając do zamieszczonych materiałów na www.ksio.mazury.pl Więcej


Porozumienie Obywatelskie... dla Mazur

Zrealizowaliśmy 17-stą edycję mazurskich pokazów lotniczych. Wsparcie informacyjno-promocyjne i logistyczne otrzymaliśmy od wielu samorządów z terenu Krainy Wielkich Jezior  Mazurskich. Najistotniejszym jednak czynnikiem fenomenu organizacyjnego „Mazury AirShow 2015” byli wolontariusze (ofiarni społecznicy), którzy swoje umiejętności, doświadczenie i  aktywne zaangażowanie postawili do mojej (jako organizatora) dyspozycji. Uczynili to by jak najlepiej służyć regionowi i misji publicznej kreowanej najważniejszym wydarzeniem w naszym regionie.

Wszystkim należą się słowa podziękowania (będą zrealizowane formalnymi aktami), ale aktywna postawa wielu społeczników (bez których nie byłoby „Mazury AirShow 2015”) upoważnia mnie do podjęcia inicjatywy zmierzającej do tworzenia, kreowania dobrze zrozumianej mody na aktywność obywatelską. Aktywność mającą znaczenie  dla regionu, powiatu, gminy, miejscowości, osiedla, bloku czy najbliższego środowiska.

W tym celu by wywołać „społeczne wrzenie i szeroką dyskusję” w załączeniu publikuje list otwarty w sprawie „Porozumienia Obywatelskiego dla … Mazur”. (...) Więcej


Plenerowa Galeria Pamięci

W trosce o utrwalenie wyjątkowych osób i wydarzeń w pamięci współczesnych, ale i przyszłych pokoleń, zainicjowałem i zrealizowałem za własne środki obeliska stanowiące na lotnisku Kętrzyn Wilamowo efektowną „Plenerową Galerię Pamięci".

I tak powstały (w kolejności zdarzeń) obeliska dla:

 • Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia.
 • Lotników, którzy zginęli realizując zadania lotnicze – postawiony na 85 rocznicę Aeroklubu Polskiego.
 • Jana Pawła II – jako największego pielgrzyma lotniczego świata.
 • Ofiar katastrofy wojskowego samolotu Casa pod Mirosławcem.
 • Upamiętnienia tragicznej katastrofy samolotu Rządowego pod Smoleńskiem.

Fundacja „Military Park”

Jako fundator – założyciel Fundacji „Military Park” miałem i mam nadal na względzie:
1. Działalność edukacyjną i historyczno-kulturalną związaną z popularyzacją szeroko rozumianej obronności, w tym szczególnie mając na uwadze:
- patriotyczne i obronne wychowanie społeczeństwa,
- poznanie i poszerzanie wiadomości historycznych,
- upowszechnianie tradycji i historii oręża polskiego,
- inicjatywy szkoleniowo-wychowawcze i badawcze.
2. Działalność naukowo-techniczną, oświatową-wychowawczą, kulturalną, kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, dobroczynności i pomocy społecznej oraz rehabilitacji inwalidów.
3. Wspieranie aktywizacji turystycznej i gospodarczej regionów wymagających większej promocji, a w szczególności Mazur.

Fundacja pod moim kierownictwem jako Prezesa Zarządu od chwili powstania realizuje wiele zadań (imprez) wspierających założone cele statutowe.

Więcej informacji na www.militarypark.pl Więcej


Lotnicze Mazury

To wieloletnia inicjatywa programowo-organizacyjna służąca aktywizacji byłej (jeszcze z początków XX wieku) infrastruktury lotniczej oraz inicjowania nowych miejsc (lądowisk) przyjmujących bezpiecznie małe samoloty w turystyce lotniczej czy komunikacji biznesowej.

To coraz bardziej skuteczna inicjatywa otwierania Warmii i Mazur dla Europy w komunikacji lotniczej samolotami General Aviation.

W ramach tej szeroko zakrojonej inicjatywy ważnym promocyjno medialnym aspektem wsparcia założonego celu są mazurskie imprezy lotnicze.

Pewna formą mojej wypowiedzi w tej sprawie jest tekst publikacji "Czy jest szansa na... powrót do... „Lotniczych Mazur?”. (...) Więcej


Apel Pamięci... „Ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem”

Uroczystość poświęcona uczczeniu Rocznicy tragicznej katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem – samolotu z delegacją Rządową.

Tragiczna śmierć Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i 95 osób towarzyszących Panu Prezydentowi, udających się do Katynia na groby pomordowanych przez NKWD polskich oficerów – by uczcić ich pamięć – wstrząsnęła wszystkich w Polsce.

Mając na względzie potrzebę utrwalenia w naszej pamięci ofiar katastrofy i tego dramatycznego wydarzenia, z mojej inicjatywy postawiliśmy w dniu 7 maja 2010 specjalny obelisk uzupełniając już istniejącą „Plenerową Galerię Pamięci” na lotnisku Wilamowo. Uroczysty Apel Pamięci i nabożeństwo ekumeniczne realizowane przy okolicznościowym obelisku na lotnisku Wilamowo z udziałem młodzieży, licznych delegacji, pocztów sztandarowych, wielu wozów Straży Pożarnej, Kompanii Honorowej, orkiestry wojskowej, społeczeństwa z regionu i duchownych różnych wyznań, jest ważnym dla każdego wrażliwego Polaka akcentem obywatelskim i ludzkim.

Uroczystość jest każdego roku rankiem (10.04) na lotnisku Wilamowo, przed obeliskiem by o godzinie 08:41:06 (godzinie katastrofy samolotu) dać dowód pamięci temu tragicznemu wydarzeniu i ofiarom katastrofy.

Uroczystość – Apel Pamięci – wyróżniono certyfikatem marki regionalnej „Produkt Warmia Mazury”.


Wojskowa Majówka

To jedna i z inicjatyw o charakterze promocji obronności i edukacji obywatelskiej realizowana w formie atrakcyjnej dla uczestników. Tradycyjnie to również oficjalne otwarcie sezonu imprez 2015 r. na lotnisku. Zawsze wśród atrakcji znajduje się ekspozycja bojowego sprzętu wojskowego i możliwość  aktywnego uczestniczenia w różnych propozycjach programowych oraz całodzienne piknikowanie.

Wojskowa Majówka organizowana jest każdego roku w rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, ale również nawiązuje do Święta Flagi i Święta Konstytucji 3 Maja.

Tradycyjnie – zawsze otwarta dla wszystkich!!!

Wyróżniona przez Marszałka Województwa certyfikatem marki regionalnej „Produkt Warmia Mazury”.


Międzynarodowy Dzień Dziecka na Lotnisku Kętrzyn Wilamowo

To zadanie skierowane do dzieci i ich opiekunów by stworzyć jak najatrakcyjniejszą ofertę edukacyjno-wychowawczą z okazji ich święta. Impreza w scenerii historycznego lotniska jest ofertą dla dzieci z różnych środowisk i rodziców zainteresowanych poznaniem problemów awiacji oraz modelarstwa lotniczego.

W programie zawsze jest przewidziane budowanie latawców i różnych modeli latających, sportowa rywalizacja przy wykorzystaniu wykonanych osobiście modeli oraz inne gry i zabawy przy ognisku.

Sceneria lotniska i ciekawy program daje dobre efekty realizacyjne.


Młodzieżowy Turniej Strzelecki

Od kilku lat z mojej inicjatywy konsekwentnie organizowany przez fundację „Military Park” podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka, tj. 1 czerwca. Są to zawody zachęcające do uczestnictwa w nietypowej dyscyplinie sportowej jaką jest strzelectwo, promujące i wzbudzające zainteresowanie społeczeństwa edukacją na temat obronności państwa.

Zadanie realizowane podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka, realizowane w duchu patriotycznym, specyfiki wyszkolenia strzeleckiego, osiągania sukcesów w tej dziedzinie.

Dodatkowo podczas realizacji tego zadania publicznego jest przeprowadzona akcja informacyjna dotycząca Służby Pomocniczej i Narodowych Sił Rezerwowych.

Wyróżnione certyfikatem „Produkt Warmia Mazury”.


Mazurskie Manewry Techniczno-Obronne

Mazurskie Manewry Techniczno-Obronne to tradycyjne, czerwcowe wydarzenie, które cyklicznie od kilku lat organizuje z mojej inicjatywy, założona moimi środkami Fundacja „Military Park”.

Fundacja jako organizator wielu imprez plenerowych poprzez swoje działania skutecznie propaguje tematykę edukacji oraz wzmożenia aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w atmosferze wykazania się sprawnością w wielu specjalistycznych konkurencji.

Godnym odnotowania jest fakt, że Mazurskie Manewry Techniczno-Obronne zostały wyróżnione przez Marszałka Województwa certyfikatem marki regionalnej pn. „Produkt Warmia Mazury”.


Międzynarodowy Rajd po Lotniskach Warmii i Mazur

To bardzo praktyczna forma promowania możliwości turystyki lotniczej po atrakcjach Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Głównym celem jest pokazanie możliwości lotniczej infrastruktury Warmii i Mazur.

Na terenie niezwykle malowniczej krainy znajduje się kilkanaście miejsc przystosowanych do przyjmowania samolotów General Aviation.

Organizując Rajd chce zachęcić różne środowiska lotnicze w kraju i Europie do uczestnictwa w produktach lotniczej turystyki na terenie Warmii i Mazur. Bywa to zawsze okazją do atrakcyjnego weekendu na Warmii i Mazurach, a dla entuzjastów żeglarstwa możliwość pożeglowania w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich.

Rajd po lotniskach naszego Regionu wyróżniony certyfikatem „Produkt Warmia Mazury”.


Międzynarodowy Zlot Przyjaciół Lotnictwa i Mazur

To konsekwentna od kilkunastu lat atrakcyjna oferta dla załóg samolotów, krajowych i zagranicznych (również wodnosamolotów) na wspólny, bardzo aktywny, pełen atrakcji weekend w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Zlot jest/bywa znakomitą okazją do szerszego zaprezentowania się m.in. samolotów ultralekkich. W programie Zlotu przewidywane są wieczory integracyjne, regaty żeglarskie, rajdy samochodami i rejs statkiem po Wielkich Jeziorach. To wszystko po to aby jak najlepiej zaprezentować możliwości pobytowo-turystyczne Regionu.

Pobyt załóg lotniczych na Mazurach podczas Międzynarodowego Zlotu to również okazja do zdobycia różnych sympatycznych trofeów w planowanych rywalizacjach (załóg jachtów, ekip samolotów itp.).

MZPiM wyróżniony certyfikatem marki regionalnej „Produkt Warmia Mazury”.


Mazurskie pokazy lotnicze pn. „Mazury AirShow”

To największe cywilne pokazy lotnicze w Polsce i jedyne tego typu (z lądowaniami na jeziorze Niegocin i popisami nad jeziorem) w Europie. Każdego roku organizowane wcześniej Festyny a obecnie Mazury AirShow, corocznie gromadzą kilkuset uczestników i kilkadziesiąt tysięcy obserwatorów. W 2015 roku pokazy obserwowało przez dwa dni ponad 200 tys. osób. To już jest wymierny aspekt rangi imprezy!

W pokazach Mazury AirShow uczestniczą szybownicy, motolotniarze i paralotniarze, spadochroniarze, piloci akrobacyjni – w tym właściciele licznych prywatnych samolotów. Program imprezy obejmuje pokazy lotnicze, skoki spadochronowe, imprezy towarzyskie oraz wielki kiermasz dla entuzjastów awiacji. Mazury AirShow to największa impreza lotniczych „non profit” w Polsce.

W 2013 roku wyróżniona w konkursie „Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur” statuetką w kategorii wydarzenie, a 2014 roku wyróżniona certyfikatem „Produkt Warmia Mazury”.


Międzynarodowy Rajd po lotniskach Litwy

Jednym z wyrazów sympatycznej i owocnej współpracy z litewskimi przyjaciółmi jest Rajd po lotniskach Litwy. Planowany Rajd jest konsekwencją realizacji zamierzeń rozwinięcia Transgranicznej Turystyki Lotniczej.

Rajd jest otwarty dla załóg samolotów z całego kraju. AKJ jako organizator zaprasza wszystkich chętnych do wspólnego wylotu po lotniskach Litwy, ale również z ciekawym programem turystycznym, przygotowanym przez naszych przyjaciół z Kauno Aeroklubas i Marijampoles Aeroklubas.


Dzień Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II

Uroczystość o charakterze patriotyczno-obywatelskim i religijnym poświęcona utrwalaniu pamięci wielkiego Polaka – Prymasa 1000-lecia, a od 2006 roku także pamięci Jana Pawła II – największego pielgrzyma lotniczego.

Stefan Kardynał Wyszyński w okresie swego internowania w dniu 6 października 1954 r. był w asyście strażników „przymusowym” gościem naszego lotniska skąd odlatywał do innego miejsca odosobnienia. W programie zawsze tradycyjnie uroczysty Apel z udziałem pocztów sztandarowych, kompanii honorowych i orkiestry wojskowej, podczas którego następuje oddanie hołdu pamięci przez złożenie kwiatów pod obeliskami na których są wmurowane okolicznościowe tablice poświęcone Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu, Janowi Pawłowi II – największemu lotniczemu pielgrzymowi świata. Po bardzo emocjonalnym i wzruszającym Apelu następnym elementem obchodów jest Msza w hangarze lotniczym, celebrowana przez Arcybiskupa Edmunda Piszcza.

Organizacja uroczystości została wyróżniona przez Marszałka Województwa certyfikatem marki regionalnej „Produkt Warmia Mazury”.(...) Więcej
Lotnisko Wilamowo
Mazury AirShow
Inauguracja Transgranicznej Turystyki Lotniczej
MILITARY PARK
Invest Mazury
"Porozumienie dla Mazur"