Wypowiedź wyróżnionego tytułem honorowym ZA ZASŁUGI DLA POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO.


Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Radni!


Mile zaskoczony wiadomością o przyznaniu mnie przez Wysoką Radę tytułu honorowego „ZA ZASŁUGI DLA POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO”, bardzo serdecznie dziękuję za zauważenie mojego skromnego wkładu i uhonorowanie tak zaszczytnym wyróżnieniem. Mając wiele dowodów uznania (http://www.stanislawtolwinski.pl/dowody-uznania-referencje.html) w tym KRZYŻ OFICERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI oraz „ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO” bardzo sobie to wyróżnienie cenię i zapewniam , że będzie motywacją do kontynowania mojej społecznikowskiej misji w środowisku naszego powiatu i nie tylko.


Korzystając z zaproszenia na sesję Rady Powiatu i faktu wręczenia dyplomu nadania tego zaszczytnego tytułu honorowego , by nie zabierać zbyt długo czasu swoim wystąpieniem , ośmieliłem się napisać kilka zdań obrazujących podejmowane i zrealizowane w społecznym poczuciu obowiązku - dokonania .
W realiach powiatu kętrzyńskiego funkcjonuje od 25 lat realizując wiele zadań patriotyczno-obywatelskich , wszystkie wyłącznie społecznie i z zamiarem by o znaczeniu ponadregionalnym.


Warto zauważyć , że takie uroczystości jak:

 • Odsłonięcie pierwszego w Polsce obeliska i jedynego na lotnisku, oraz 12 specyficznych edycji APELU PAMIĘCI OFIAROM KATASTROFY POD SMOLEŃSKIEM w dniu 10 kwietnia – z modlitwą ekumeniczną kapłanów rożnych wyznań, z udziałem 2 Kompanii Honorowych , Orkiestry Wojskowej oraz wielu znakomitych gości w tym delegacji od premiera . Nasza inicjatywa zauważana jest również przez Prezydenta RP oraz Marszałków Sejmu i Senatu , którzy każdego roku kierują do uczestników uroczystości okolicznościowe adresy (listy);
 • 22 edycje uroczystości pn. DZIEŃ PAMIĘCI BŁOGOSŁAWIONEGO STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO I ŚW. JANA PAWŁA II – szczególny Apel przy obeliskach im dedykowanym oraz wyjątkowo nastrojowa Polowa Msza Święta w hangarze lotniczym, z udziałem 2 Kompanii Honorowych , Orkiestry Wojskowej. W uroczystości bierze udział kilkaset osób i wielu znakomitych gości w tym nawet reprezentujących Premiera. Dla podniosłości znaczenia uroczystości są również zawsze skierowane listy do uczestników od Prezydenta RP oraz Marszałków Sejmu i Senatu.

  Jubileuszowa (20) edycja odbyła się z inicjatywy Pana Prezydenta pod HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA RP Pana Andrzeja Dudy,

lub imprezy – wydarzenia na skalę międzynarodową jak:

 • 12 edycji MIĘDZYNARODOWYCH RAJDÓW PO LOTNISKACH WARMII I MAZUR ;
 • 24 edycje MIĘDZYNARODOWYCH ZLOTÓW PRZYJACIÓŁ LOTNICTWA I MAZUR;
 • 22 edycje największych cywilnych pokazów lotniczych ”non profit” w Polsce i znanych w Europie pn. MAZURY AIRSHOW ,

zostały zauważone i docenione ponadregionalnie, z wyraźnym adresem promocyjnym dla Kętrzyna. Bez wątpienia te inicjatywy mogą być powodem do dumy dla tych samorządów i mieszkańców z naszego regionu, którzy potrafią to właściwie docenić.


Warto również zauważyć, że pewnym fenomenem w skali krajowej (a nawet światowej) jest utworzona za moje własne środki PLENEROWA GALERIA PAMIĘCI - 8 obelisków upamiętniających wybitne postacie jak i warte zapamiętania wydarzenia.


Odwiedzając lotnisko i PLENEROWĄ GALERIĘ PAMIĘCI można dostrzec obelisk dla :

 • ŚW. JANA PAWŁA II – JAKO NAJWIĘKSZEGO PIELGRZYMA LOTNICZEGO ŚWIATA;
 • PRYMASA TYSIĄCLECIA -BŁOGOSŁAWIONEGO STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO;
 • LOTNIKOM KTÓRZY ZGINELI WYKONUJĄC ZADANIA LOTNICZE;
 • OFIAR KATASTORFY SAMOLOTU CASSA POD MIROSŁAWCEM;
 • OFIAR KATASTROFY POD SMOLEŃSKIEM - odsłonięty już 7 maja 2010 – w niecały miesiąc od katastrofy;
 • TWÓRCÓW I ANIMATORÓW LOTNICTWA POLSKIEGO W 100 - LECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI;
 • POLSKIEGO AGROLOTNICTWA - fenomenu na skalę światową dającego wielkie wpływy dewizowe dla Polski;
 • PILOTOM DOŚWIADCZALNYM , których wkład miał istotne znaczenie w rozwoju i postępie lotniczym;
 • W przygotowaniu : LOTNIKOM POLSKIM WALCZĄCYM WBITWIE O ANGLIE.

Lotnisko Kętrzyn Wilamowo nie jest przedsięwzięciem biznesowym. Natomiast znakomicie służy moim inicjowanym działaniom patriotyczno - obywatelskim oraz do zabezpieczenia organizacji międzynarodowych imprez i innym organizowanym wydarzeniom, wzmacnia promocję Kętrzyna jak również dobrze służy edukacji lokalnej młodzieży.


Podejmując wiele inicjatyw konsekwentnie realizowanych , nie kieruje się potrzebą uznania , bo jeszcze od czasów harcerskich zawsze kierowałem się i teraz jako młody stypendysta ZUS mający 22 lata … do setki, kieruję się wyłącznie poczuciem obywatelskiego obowiązku. Naszych/moich partnerów i współpracowników nie oceniam przez pryzmat jakiej są wiary lub gdzie należą tylko kim są , czy są przyzwoici i co sobą osobiście reprezentują.


Dziękując za to zaszczytne honorowe wyróżnienie, czując się dłużnikiem społeczeństwa powiatu kętrzyńskiego, stawiam swoją osobę oraz możliwości lotniska Wilamowo do dyspozycji i „wykorzystania” przez władze samorządowe Powiatu Kętrzyn.


Przed nami zbliżające się Święta Bożego Narodzenia. Ten Magiczny czas niesie ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok. Z tej okazji proszę przyjąć moje serdeczne życzenia, aby w tym szczególnym okresie nie zabrakło miłości, oraz rodzinnego ciepła, by atmosfera tych pięknych i radosnych Świąt przepełniła pozytywną energią i nadzieją na Nowy Rok.


Niech nadchodzące Święta będą niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk wśród Rodziny i Przyjaciół.


Proszę również o przyjęcie kalendarza LOTNICZE MAZURY 2023 oraz ponad czasowe czasopismo - rocznik pn. Mazury AirShow’18 z wieloma ważnymi informacjami historycznymi Regionu – warto poznać !

Z wyrazami szacunku!
Stanisław TołwińskiLotnisko Wilamowo
Mazury AirShow
Inauguracja Transgranicznej Turystyki Lotniczej
MILITARY PARK
Invest Mazury
"Porozumienie dla Mazur"