Wystąpienie do Burmistrza , Przewodniczącego Rady i Radnych Miasta Giżycko


Panie Burmistrzu! Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!


Do tej korespondencji zainspirowała mnie obecność oraz dyskusja na posiedzeniu Komisji Rady dnia 23.05.2022r. , w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie dla INVESTY działki w Grajwie stanowiącą część pola wzlotów dotychczasowego lądowiska Mazury Residence.


Zjawiłem się na tym posiedzeniu bo zostałem zachęcony w mailu otrzymaną informacją, zapraszającą do udziału ale i z chęci dowiedzenia się jaki ma zamiary inwestycyjne na tym lotnisku INVESTA.


Ponieważ mam w sercu dalekowzroczną ideę Giżycka jako miasta marzeń , uważając się za osobę wyjątkowo doświadczoną w sprawach lotniczych (organizacja lotniska w Kętrzynie , 24 lata zarządzania 217 hektarowym lotniskiem , pilot , organizator największych cywilnych imprez lotniczych jak międzynarodowe rajdy i pokazy , założyciel i ponad 20 lat prezes Aeroklubu Krainy Jezior) myślałem , że wypowiadając się w dobrze znanym mnie problemie mogę być merytorycznie przydatny członkom komisji Wysokiej Rady.


Z przebiegu dyskusji nie odniosłem wrażenia oczekiwania przez niektórych członków komisji zdania osoby obiektywnej , znającej się na sprawie, nie zainteresowanej materialnie oraz osadzone w realiach społeczno-ekonomicznych.


Mimo to , ponieważ decyzje Rady Miasta mogą być istotne dla jakości rozwiązań właściwymi decyzjami , postanowiłem przesłać swoją przemyślaną wypowiedź pod Państwa rozwagię oraz do protokołu z posiedzenia Samorządu Miasta Giżycko , w części dotyczącej lotniska/lądowiska mogącego być dumą Giżycko.


By jak najjaśniej się w przedmiotowej sprawie wypowiedzieć , podzielić się swoimi doświadczenia oraz wiedzą m.in. członka Krajowej Rady Lotnictwa , wyróżnionego BŁEKITNYMI SKRZYDŁAMI przez KRL, sugeruje uwzględnienie w indywidualnych rozważaniach następujących tez, informacji i stwierdzeń opartych o rzetelną ocenę znajomości problemu:

 • Lotniska czy lądowiska są elementami ważnej infrastruktury komunikacyjnej a nie biznesu, szczególnie w czasie cywilizacji XXI wieku, tak jak istniejące i tworzone drogi (gminne , powiatowe, wojewódzkie i krajowe) czy odtwarzana sieć komunikacji kolejowej .
 • Lotniska (jak dworce) – jeszcze raz podkreślę - to nie jest przedsięwzięcie biznesowe. Jak ktoś nie wierzy , zachęcam do poznania ile np. milionów Samorząd Województwa dopłaca do lotniska w Szymanach . W Polsce jest tylko 6 lotnisk które nie muszą być wspomagane środkami państwowymi lub samorządowymi. Moje lotnisko (Kętrzyn Wilamowo) gdyby nie inne środki biznesowo - rodzinne już dawno by zakończyło swoje funkcjonowanie.
 • Lotnisko związane z miejscowością nobilituje miasto w relacjach krajowych i zagranicznych. Lotnisko związane z Giżyckiem będzie przede wszystkim istotnym przyczynkiem pewnego awansu miasta. Mam nadzieję , że Państwo pamiętacie o tym ,że już w drugiej dekadzie pierwszej połowy XX wieku miasto Lotzen miało swoje lotnisko w rejonie Perkunowa.
 • Oczywiście można mieć równą łąkę która koszona może zostać zarejestrowana jako lokalne lądowisko. Takich miejsc w Województwie Warmińsko Mazurskim jest już kilkadziesiąt . Taka forma jest pewnym rodzajem amatorskiego „lotniczego chałupnictwa” oczywiście pozytywnym ale zapewne nie oto by chodziło w zamiarach władz Giżycka - miasta z ambicjami.
 • Giżycko zasługuje by mieć profesjonale lotnisko przylotowo-odlotowe z dobrą infrastrukturą (utwardzoną droga startową, hangar , baza paliw, wieża kontroli lotów, etatowa obsługa czy service) i profesjonalne zarządzane. Takie rozumienie lotniska niestety wyzwala świadomość dużych kosztów w jego utrzymaniu – nie do zrównoważenia z przychodów opłat lotniczych. Jeżeli tak to zapomnijmy o jakichś darmowych usługach na lotnisku chyba , że Samorząd Giżycka chciałby takie świadczenia sponsorować. Ale czy przy wysokich kosztach motolotni, samolotów ULM jak i samolotów certyfikowanych opłaty lotniskowe są najważniejszym problemem. Czy któryś z tych zabiegających o latanie bez opłat (a więc de facto na koszt administratora lotniska) zadeklarował, że będzie młodzież zapoznawał bez pobierania opłat. Jeżeli chcecie Państwo wiedzieć jakie ich jest (rzekomo społecznych wnioskodawców) faktyczne podejście do krzewienia lotnictwa niech pokażą stosowane przez siebie cenniki a wtedy zobaczycie Państwo jacy to altruiści krzewienia lotnictwa.

W konkretnej sprawie przedkładanej prze Burmistrza w formie projektu uchwały Rady Miasta umożliwiającej dla Burmistrza zawarcie umowy z firmą INVESTA bez zachowania procedury przetargowej, poddaje pod Państwa rozwagę:

 • Jeżeli lotnisko w Giżycku ma być dumą miasta i dobrze służyć promocyjnie dla Giżycka i regionu , musi być poddane istotnym przeobrażeniom eksploatacyjnym, profesjonalnie zarządzane i utrzymane na bardzo wysokim poziomie dróg startowych oraz infrastruktury towarzyszącej. Należy bezwzględnie postawić na profesjonalizm potencjalnego zarządzającego tym lądowiskiem a docelowo lotniskiem.
 • Jeżeli nie przemyślana aktywność lotniska ma nie odstraszać inwestorów obiektów w rejonie lądowiska , lokujących swoje nadzieje w osiedle przy lotnisku na spokojną przygodę z Mazurami , powinno być jednoznaczne ustalone , że te lotnisko będzie spełniało głownie funkcje lotniska przylotowego i odlotowego a nie wykonywania uciążliwych dla inwestorów (mieszkańców swoich domów w rejonie lotniska ) lotów w kręgu nad lotniskowym.
  Zapewnienie lotniczej komunikacji dla pilotów z kraju i świata właśnie do Giżycka czy w region Giżycka powinno być nadrzędnym celem dla tego lotniska i władz – zarządzających lotniskiem oraz Miasta Giżycko, bo to spowoduje również pewną międzynarodową nobilitację Giżycka.
 • Mając ponad 25 lat doświadczeń jak pilot, właściciel lotniska Kętrzyn Wilamowo, organizatora największych cywilnych imprez lotniczych – wyróżnionych Błękitnymi Skrzydłami przez Karowa Radę Lotnictwa , moją opinie kieruje do władz Miasta Giżycko z nadzieją na zrozumienie argumentów kogoś kto autentycznie zna się na problemach w których się wypowiada i chce bezinteresownie służyć dla Miasta Giżycko swoim doświadczenie i racjonalną (bezinteresowną) radą.
 • Ponieważ działalność lądowiska a potem lotniska nie zbilansują się ekonomicznie (o tym wiem ze swoich doświadczeń) , wiec apeluje o pewną rozwagę w oczekiwaniu wielkości czynszu za wykorzystany teren dla drogi lotniczej … do Giżycka. Tak właśnie drogi dolotowej do Giżycka. Ale jednocześnie przybliżającej Giżycko do wielu miejsc w Europie i nie tylko. Dobrze funkcjonujące lotnisko bez wysiłku materialnego miasta Giżycko, zapewni międzynarodowy awans Giżycka i zainteresowanie lotniczych środowisk na Świecie.

Szanowny Panie Burmistrzu! Szanowna Rado Miasta Giżycko!


W naszym mieście Giżyko, jest wiele ważniejszych spraw i problemów (nie koniecznie tak okazjonalnie spektakularnych jak lotnisko) dla których zaangażowanie Rady Miasta z pewnością by się bardzo przydało i to z pożytkiem dla Giżycka jak i jego mieszkańców.


Przez lata nie znane są mnie oznaki jakiegokolwiek zainteresowania Rady w rozwiązaniu problemów istniejącego (od wielu lat) lądowiska. Gdy po wielu latach ktoś stara się z lądowiska zrobić wizytówkę regionu , niektórzy Radni uznali to za okazję zaistnienia nie koniecznie kierując się dogłębną znajomością problemu i pragmatyczną skutecznością przedsięwzięcia.


Jako mieszkaniec Giżycka i obdarzony MEDALEM ZA SZCZEGÓLNE ZASŁUGI DLA MIASTA GIŻYCKO , członek Krajowej Rady Lotnictwa , nie mogę być obojętny dla ważnych rozważań mających/mogących mieś znaczenie w budowaniu prestiżu, również mojego Giżycka. W sytuacji gdy bez przesady moja znajomość zagadnienia zapewne znacznie przekracza skalę doświadczeń i wiedzy lotniczej szanownych Radnych , a więc może warto skorzystać z mojej życzliwej i bezinteresownej rady?


Przed ostateczną decyzją ustalenia przez Burmistrza Miasta warunków użyczenia działki miejskiej na lotnisko, sugerowałbym:

 • Poprosić kierownictwo firmy INVESTA o przygotowanie planowanych zamierzeń organizacyjno-inwestycyjnych na lotnisku i zaprezentowanie dla Rady Miasta Giżycko;
 • W wyniku oceny przedłożonej wizji działań INVESTY na lądowisku/lotnisku zawrzeć umowę bez procedury przetargowej i z bardzo rozsądnymi opłatami rocznymi natomiast ze wskazaniem uzgodnionego harmonogramu programu inwestycyjno-funkcjonalnego.

Przedkładając powyższą opinię do decyzji Wysokiej Rady i Burmistrza Miasta stawiam swoją osobę do Państwa dyspozycji w powyższej sprawie , oczywiście jeżeli zostanę zaproszony do merytorycznego wsparcia władz miasta.


Kłaniam się Wysokiej Radzie i Panu Burmistrzowi!
Stanisław TołwińskiLotnisko Wilamowo
Mazury AirShow
Inauguracja Transgranicznej Turystyki Lotniczej
MILITARY PARK
Invest Mazury
"Porozumienie dla Mazur"