Dowody uznania / Referencje


"Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi"
Stefan Kardynał Wyszyński

O Stanisławie ... przyjazny obserwator...

Stanisław Tołwiński to... osoba wielu zainteresowań i znaczących dokonań z okresu działalności społecznej w Związku Harcerstwa Polskiego, Polskim Związku Żeglarskim ale i jako sprawny Prezes Zarządu w spółkach prawa handlowego.

Na Mazurach (jeszcze przed laty) ma swój wkład w koncepcje Mazurskiego Szlaku Żeglarskiego i realizację wieloletnich akcji całosezonowych pn. "Mazurska Operacja Żagiel" - aktywizując programowymi atrakcjami przez ponad 20 lat sezony żeglarskie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Po zafascynowaniu się lotnictwem jako szansy otwarcia Mazur dla Świata ... założyciel (w 1998), prezes i sponsor działalności Aeroklubu Krainy Jezior, któremu również udostępnia bezpłatnie własne lotnisko Kętrzyn Wilamowo i posiadane samoloty do działalności statutowej AKJ.

Fundator-założyciel i Prezes Zarządu Fundacji Military Park, w której realizuje wiele zadań publicznych służących edukacji patriotyczno-obronnej społeczeństwa. Organizator i sponsor Kompleksu Edukacyjno-Historycznego „Military Park” na lotnisku Kętrzyn Wilamowo.

Sztandarową inicjatywą publiczną Fundacji Military Park jest trzydniowa „Wojskowa Majówka” realizowana od 10 lat 1 maja, by upamiętnić wstąpienie Polski do UE, w dniu Święta Flagi (2.05.) i Konstytucji 3 Maja, aby tworzyć bardzo przystępne formy zainteresowania publicznego edukacją obywatelsko-obronną oraz niesztampowe poznawanie potencjału Śił Zbrojnych RP, będących na straży obronności kraju.

Twórca „Plenerowej Galerii Pamięci” (za własne środki) na lotnisku Kętrzyn Wilamowo, poświęconej kultywowaniu pamięci wybitnych postaci jak i wydarzeń godnych utrwalania w społeczeństwie polskim. Postawione przez Stanisława Tołwińskiego obeliski „Plenerowej Galerii Pamięci”, na lotnisku Kętrzyn Wilamowo, poświęcone zostały:

 • Janowi Pawłowi II jako największemu pielgrzymowi lotniczego świata;
 • Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu – Prymasowi Tysiąclecia;
 • Lotnikom, którzy zginęli podczas realizacji swoich zadań w służbie Polsce;
 • upamiętniający katastrofę samolotu Cassa z oficerami Sił Powietrznych pod Mirosławcem;
 • upamiętniający katastrofę samolotu rządowego pod Smoleńskiem;

W ramach budowania i kultywowania wartości patriotyczno-obywatelskich na lotnisku pod Kętrzynem co roku organizuje publiczne uroczystości o wielkim znaczeniu upamiętniające ważne wydarzenia i wielkich Polaków przy obeliskach w plenerowej galerii pamięci:

 • 10 kwietnia - wzruszający „Apel Pamięci …Ofiar Rządowego Samolotu pod Smoleńskiem”;
 • 6 października – „Dzień Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II” w rocznicę nawiązująca do dnia przewozu Prymasa Tysiąclecia przez lotnisko w Kętrzynie, podczas Jego internowania;

W ostatnich latach (od 1998 r.) pasją Stanisława Tołwińskiego jest otwieranie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich dla Europy przez rozwój lotnictwa i infrastruktury lotniczej w regionie. Jest pilotem, od 17 lat organizuje międzynarodowe festyny „Lotnicze Mazury”, które teraz nazywają się „Mazury AirShow”. Są to największe cywilne pokazy lotnicze o międzynarodowym znaczeniu, które odbywają się w Giżycku nad jeziorem Niegocin zawsze w pierwszy weekend sierpnia. W ramach zaangażowania w realizacje projektu „Lotnicze Mazury” jest inicjatorem i aktywnym realizatorem działań:

 • reanimowania starych i nowych lotnisk w województwie warmińsko-mazurskim. Przewodniczył społecznie wojewódzkiemu zespołowi roboczemu ekspertów d.s.Infrastruktury Lotniczej Warmii i Mazur – czego wynikiem powstała oryginalna koncepcja rozwoju i wykorzystania lotnisk w regionie.
 • jako inicjator, co roku w czerwcu organizuje Międzynarodowe Rajdy po lotniskach Warmii i Mazur, przyciągające do nas nowych gości i inwestorów i stanowiące atrakcyjną formę promocji regionu z dostępnością w ramach General Aviation. W tym roku była już siódma edycja, ciesząca się wielką popularnością w międzynarodowym środowisku lotniczym.
 • Międzynarodowe Zloty Przyjaciół Lotnictwa i Mazur, na przełomie lipca i sierpnia. W tym roku była to już 17-sta edycja, których finałem były najpopularniejsze i jedyne tego typu ( bo na wodzie –wodnosamoloty i w powietrzu nad jeziorem Niegocin) pokazy lotnicze pn.”Mazury AirShow”, nie biletowane - ogólnie dostępne.
 • inicjatywy lotnicze (realizowane przez kierowany AKJ) promujące Warmie i Mazury, w uznaniu ich znaczenia i jakości wyróżniane zostały statuetką w „Konkursie Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur” – w 2008 roku - za cykl imprez lotniczych promujących Warmie i Mazury, w 2013 roku – za mazurskie pokazy lotnicze pn. „Mazury AirShow 2013” jako najważniejsze wydarzenie regionu.
 • Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyki - za inicjatywy lotnicze kierowanego przez  Stanisława Tołwińskiego Aeroklubu Krainy Jezior - wyróżniała certyfikatem „Turystyczny Produkt Roku”, w 2008 roku i w 2011, a za całość dokonań Minister Sportu i Turystyki w 2009 r. wyróżnił AKJ Honorową Odznaką „Za Zasługi dla Turystyki”;
 • już ponad 10 lat organizuje we wrześniu Warmińsko-Mazurskie Rajdy na Lotniska Litwy oraz na Lotniska Czech - z udziałem zagranicznych załóg lotniczych, promując nową formę turystyki, możliwości oraz ofertę atrakcji turystyczno – inwestycyjnych Warmii i Mazur.
 • był inicjatorem pomysłu, autorem wysoko ocenionego wniosku oraz koordynatorem realizacji nowatatorskiego projektu pn. „Inauguracja Transgranicznej Turystyki Lotniczej” z udziałem litewskich partnerów (Kaunas Aeroklubas i Mariampole Aeroklubas), wspieranego środkami Unii Europejskiej, wyróżnionego przez Ministra Rozwoju Regionalnego i przez Instytucje Zarządzająca środkami w ramach współpracy Polski i Litwy. M.in. potwierdzeniem tego jest fakt, że podczas Konferencji końcowej Funduszu Małych Projektów w Druskininkai (Litwa) w ramach Programu Litwa-Polska 2007-2013 wyróżniono Aeroklub Krainy Jezior certyfikatem "Najbardziej Ambitny Beneficjent", za realizację projektu: "Inauguracja Transgranicznej Turystki Lotniczej” oraz drugim certyfikatem „Za doskonałe idee, aktywną i szczerą współpracę oraz cierpliwość podczas wdrażania projektów finansowanych z Funduszu Małych projektów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej”.

Dokonania na Warmii i Mazurach kierowanego przez Stanisława Tołwińskiego  Aeroklubu Krainy Jezior, zostały docenione wyróżnieniem w 2005 r.- podczas pokazów lotniczych Air Show w Radomiu, honorową nagrodą „Błękitnych Skrzydeł” za wkład w popularyzację lotnictwa i ogromne zasługi dla środowiska lotniczego. Indywidualnie w 2008 roku Stanisław Tołwiński również został uhonorowany tym najwyższym prestiżowym wyróżnieniem. Błękitne Skrzydła to jedna z najbardziej wyrazistych dowodów uznania w środowisku lotniczym dla dokonań założonego, sponsorowanego, zarządzanego przez Stanisława Tołwińskiego Aeroklubu Krainy Jezior i społecznych dokonań osobistych Stanisława Tołwińskiego w dziedzinie lotnictwa nie tylko dla Warmii i Mazur. Przyznawana jest tylko raz w roku instytucjom i wybitnym postaciom polskiego lotnictwa przez Krajową Radę Lotnictwa oraz Redakcję Magazynu Lotniczego Skrzydlata Polska.

Reasumując! Zaangażowany społecznik nie szczędzący swojego jak i rodziny czasu oraz środków materialnych na rzecz realizowanych misji publicznych (ogólnopolskich i regionalnych). W kilkunastu ostatnich latach z wielką pasją zaangażowany dla inicjatyw realizowanych - służących również szczególnie społeczeństwu Warmii i Mazur jak i międzynarodowej promocji Polski oraz Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Ma swoje istotne dokonania, jest animatorem i kreatorem działań na rzecz utrzymywania stałej przyjaznej współpracy ze Stowarzyszeniem Weteranów Lotnictwa ze Szwecji (znakomicie promujące atrakcje Warmii i Mazur w Szwecji), Kaunas Aeroklubas i Mariampole Aeroklubas z Litwy (organizując wspólne inicjatywy), z Aeroklubem w Gwardeisku (Obwód Kaliningradzki) oraz lotniczym środowiskiem Czech – co bardzo dobrze służy postrzeganiu naszych inicjatyw na forum wymienionych narodowości.

Wiesław Pietrzak
13.09.2015 r


Odznaczenia, wyróżnienia

Posiadane ordery - odznaczenia:

15.01.1965 r.

„ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ”

06.11.1970 r.

BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI

09.01.1980 r.

SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI

01.06.1988 r.

KRZYŻ KAWALERSKI
ORDERU ODRODZENIA POLSKI

26.03.2001 r.

KRZYŻ OFICERSKI
ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Posiadane wyróżnienia, odznaki:

1979

ZŁOTA ODZNAKA
„ZASŁUŻONY PRACOWNIK MORZA”

1979

ODZNAKA HONOROWA
„ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA PIOTRKOWSKEGO”

1980

MEDAL KEN

1981

ZŁOTA ODZNAKA
„ZASŁUŻONY DZIAŁACZ TURYSTYKI”

1983

ZŁOTA ODZNAKA
„ZASŁUŻONY DZIAŁACZ KULTURY FIZYCZNEJ”

1986

BRĄZOWY MEDAL
„ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU”

1986

„ZA ZASŁUGI
DLA WOJEWÓDZTWA SUWALSKIEGO”

1987

ZŁOTY KRZYŻ
„ZA ZASŁUGI DLA ZHP”

2001

ZŁOTY MEDAL
„ZA ZASŁUGI DLA POLSKIEGO RUCHU OLIMPIJSKIEGO”

2006

ODZNAKA HONOROWA
„ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO”

2008

„BŁĘKITNE SKRZYDŁA”
ZA ZASŁUGI DLA LOTNICTWA

2015

MEDAL ZA SZCZEGÓLNE
ZASŁUGI DLA MIASTA GIŻYCKO

2015

TYTUŁ I STATUETKA
OSOBOWOŚĆ ROKU 2015 WARMII I MAZUR

2016

CERTYFIKAT PRZYJACIELA
9 Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego

2017

MEDAL
"PRO MEMORIA"

2017

MEDAL
"PRO MEMORIA"

2018

ZŁOTA ODZNAKA
ZA ZASŁUGI DLA I ODDZIAŁU
ZPS W WARSZAWIE

2018

ZŁOTA ODZNAKA
ZA ZASŁUGI DLA I ODDZIAŁU
ZPS W WARSZAWIE

2018

LAUREAT I STATUETKA
ŚW. BRUNONA

2018

LAUREAT I STATUETKA
ŚW. BRUNONA
Lotnisko Wilamowo
Mazury AirShow
Inauguracja Transgranicznej Turystyki Lotniczej
MILITARY PARK
Invest Mazury
"Porozumienie dla Mazur"