Stoczek Klasztorny - Kardynał J. Glemp, Arcybiskupi Warmińscy, Marszałek J. Protas
Lotnisko Wilamowo
Mazury AirShow
Inauguracja Transgranicznej Turystyki Lotniczej
MILITARY PARK
Invest Mazury
"Porozumienie dla Mazur"