Wajsznory przed remontem i po... zewnętrznym liftingu


Widok południowo-wschodni

Po remoncie

Przed remontem


Widok południowo-zachodni

Po remoncie

Przed remontem


Widok północno-wschodni

Po remoncie

Przed remontem


Widok północno-zachodni

Po remoncie

Przed remontem
Lotnisko Wilamowo
Mazury AirShow
Inauguracja Transgranicznej Turystyki Lotniczej
MILITARY PARK
Invest Mazury
"Porozumienie dla Mazur"