Stanisław Tołwiński - sam o sobie


"Lepiej jest stworzyć coś, co inni skrytykują, niż nie stworzyć niczego i krytykować innych"
Ricky Gervais

Doświadczenie zawodowe

Wieloletnia praktyka na różnych stanowiskach kierowniczych, zakładanie wielu spółek prawa handlowego, kierowanie spółkami handlowymi, aktywny udział w pracach różnych rad nadzorczych.

Od 2013 r. - INVEST MAZURY Sp.z o.o. - Prezes Zarządu
1995-2013 - Korporacja TIGOR S.A. - Prezes Zarządu
1983-1995 - Towarzystwo Innowacyjno-Gospodarcze Interster S.A. w Warszawie - Prezes Zarządu
1976-1983 - Polski Związek Żeglarski - Z-ca Dyrektora Zarządu Działalności Gospodarczej Sekretarz Generalny
1969-1976 - Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego - Na różnych kierowniczych funkcjach – najdłużej na funkcji Komendanta Centrum Wychowania Morskiego i Wodnego GKZHP w Gdyni
1967-1969 - Państwowe Technikum Rolnicze w Bolesławowie - Kierownik Internatu, Nauczyciel


Wykształcenie

 • Średnie – technik mechanik
 • Wyższe pedagogiczne
 • Podyplomowe studia nauk politycznych

Działalność społeczna

 • Stowarzyszenie GIŻYCKO-MIASTO MARZEŃ XXI WIEKU - inicjator i współzałożyciel
 • Wspólnota Polska – członek Koła w Węgorzewie
 • Związek Harcerstwa Polskiego
 • Polski Związek Żeglarski - Sekretarz Generalny, Wiceprezes i przez 6 lat na funkcji Prezesa PZŻ
 • Polski Komitet Olimpijski
 • Aeroklub Polski - Prezes Aeroklubu Krainy Jezior
 • Fundacja "Military Park" - fundator-założyciel, Prezes Zarządu
 • Fundacja "Kanał Mazurski" - współfundator-współzałożyciel
 • Krajowa Rada Lotnictwa - członek

Charakterystyka osoby

Mam gospodarstwo rolne i duże lotnisko(Kętrzyn Wilamowo) na Mazurach. Jestem założycielem, prezesem i sponsorem działalności Aeroklubu Krainy Jezior. Fundatorem-założycielem i Prezesem Zarządu Fundacji Military Park, w której realizuje wiele zadań służących działaniom patriotyczno-obronnym. Organizatorem Kompleksu Edukacyjno-Historycznego „Military Park” na lotnisku Kętrzyn Wilamowo.

Na moim lotnisku pod Kętrzynem co roku odbywają się uroczystości upamiętniające ważne wydarzenia i wielkich Polaków przy obeliskach (postawionych za własne środki) w plenerowej galerii pamięci: Jana Pawła II – jako największego pielgrzyma lotniczego, Stefana Kardynał Wyszyńskiego – na pamiątkę odlotu z lotniska podczas internowania, Ofiar Katastrofy samolotu Cassa i ostatnim ku czci Ofiar Rządowego Samolotu pod Smoleńskiem. W młodości byłem instruktorem ZHP (w stopniu harcmistrza) i rozwijałem żeglarstwo (śródlądowe i morskie) w Polskim Związku Żeglarskim. Z tamtych czasów mam kwalifikacje kapitana jachtowego i kapitana motorowodnego, duże doświadczenie z morskich rejsów i „Medal za Ofiarność i Odwagę” nadany za ratowanie tonących.

W ostatnich latach pasją jest otwieranie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich przez rozwój lotnictwa w regionie. Jestem pilotem, od kilkunastu lat organizuję międzynarodowe pokazy lotnicze, które teraz nazywają się „Mazury AirShow” i odbywają się w Giżycku nad jeziorem Niegocin zawsze w pierwszy weekend sierpnia.

Od lat, co roku w czerwcu organizuje Międzynarodowe Rajdy po lotniskach Warmii i Mazur, przyciągające do nas nowych gości i inwestorów i stanowiące atrakcyjną formę promocji regionu.

Jako aktywny inicjator reanimowania starych i nowych lotnisk w województwie warmińsko-mazurskim przewodniczyłem w województwie społecznemu zespołowi roboczemu ekspertów d.s.Infrastruktury Lotniczej Warmii i Mazur – czego wynikiem postała oryginalna koncepcja rozwoju i wykorzystania lotnisk w…regionie.

Za swoje działania w 2008 roku zostałem wyróżniony przez Krajową Radę Lotnictwa i Skrzydlatą Polskę najwyższym prestiżowym wyróżnieniem „Błękitne Skrzydła", a za kilkadziesiąt lat aktywności na rzecz Krainy wielkich Jezior Mazurskich otrzymałem Odznakę Honorowa „Za Zasługi dla Warmii i Mazur”.

Wyjątkową satysfakcję sprawia mnie bardzo sympatyczny dowód uznania społeczności lokalnej wyrażony uchwałą Samorządu Miasta przez nadanie w 2015 roku mojej osobie "MEDALU ZA SZCZEGÓLNE ZASŁUGI DLA MIASTA GIŻYCKA". Pewnym uzupełnieniem lokalnych satysfakcji, które mnie ostatnio spotkały jest/było wyróżnienie na dorocznej GALI prestiżowym tytułem i statuetką "OSOBOWOŚĆ ROKU 2015 WARMII I MAZUR". Natomiast w październiku 2022 zostałem uhonorowany tytułem ZAŁUZONY DLA POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO i okolicznościową STATUETKĄ. Nowy już ,2023 rok rozpoczął się dla mnie zaskakująco miłym akcentem najważniejszym wyróżnieniem Lasów Państwowych. Podczas uroczystości organizowanej przez Nadleśnictwo Giżycko, Dyrektor Regionalny Lasów Państwowych z Białegostoku wręczył dwa KORDELASY LEŚNIKA POLSKIEGO , w tym jeden wraz z ciepłymi słowami uznania został wręczony dla mnie.

Mimo, że to nie dla takich dowodów uznania jak również i nie one są/bywają moją motywacją do działań (bo działam pro publico bono), jednak miło jest być zauważanym oraz publicznie docenianym!!!


Posiadane wyróżnienia

Za pracę zawodową i działalność społeczną zostałem wyróżniony licznymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi, stowarzyszeń i samorządowymi.

Szczegóły prezentujące pełną gamę otrzymanych satysfakcji znajdują się w zakładce REFERENCJE.


Zainteresowania

 • Żeglarstwo (kapitan jachtowy i kapitan motorowodny)
 • Sporty lotnicze (czynny pilot)
 • Narciarstwo
 • Militaria i działania na rzecz odnowy zabytków
 • Polityka regionalna

Filmy
Lotnisko Wilamowo
Mazury AirShow
Inauguracja Transgranicznej Turystyki Lotniczej
MILITARY PARK
Invest Mazury
"Porozumienie dla Mazur"