Odsłonięcie Obelisku - 07.05.2010r.


Odsłonięcie Obelisku

Widok ogólny – rozerwany samolot z umieszczonym Godłem Narodowym (ORŁEM) w miejscu styku skrzydeł z głównym kadłubem nawiązując do pewnego wyrazu ukrzyżowania.

Na prawy skrzydle napis „LECIELI BY UCZCIĆ OFIARY MORDÓW W KATYNIU A SWOJĄ TRAGICZNĄ ŚMIERCIĄ RANKIEM DNIA 10 KWIETNIA 2010 r. NADALI NOWY ŚWIATOWY WYMIAR ZAGŁADZIE POLSKICH OFICERÓW W 1940 r.”.

Na lewym skrzydle napis „PREZYDENTOWI RP LECHOWI KACZYŃSKIEMU, MINISTROM, PARLAMENTARZYSTOM, DOWÓDCOM SIŁ ZBROJNYCH, DUCHOWIEŃSTWU - 96 OFIAROM LOTNICZEJ KATASTROFY POD SMOLEŃSKIEM”.

Na stateczniku poziomym napis „CZEŚĆ ICH PAMIĘCI! WARMIA I MAZURY, AEROKLUB KRAINY JEZIOR, FUNDACJA MILITARY PARK, WILAMOWO, 7 MAJA 2010 r.”.Lotnisko Wilamowo
Mazury AirShow
Inauguracja Transgranicznej Turystyki Lotniczej
MILITARY PARK
Invest Mazury
"Porozumienie dla Mazur"